Потребують допомоги

Похтель Гліб

Термiново потрібні кошти для щомісячної дози препарату

Лищенко Даніїл

Терміново потрібна трансплантація кісткового мозку

Адвокація


Проінформований - значить озброєний


Багато людей з первинним (вроджениним) імунодефіцитом мають тернисту дорогу турбот і страхів. В даній рубриці присутні посилання, які допоможуть вам дізнатися про свої права на отримання безоплатного медичного забезпечення, на право інклюзивного навчання для ваших дітей та інші корисні посилання.

Рада Європи прийняла офіційну резолюцію


15 квітня Рада Європи прийняла офіційну резолюцію CM/Res (2015)2 щодо принципів імуноглобулінової терапії для імунодефіциту та інших захворювань, взявши рекомендації Wildbad Kreuth III до уваги.7 принципів використання імуноглобулінів:


  1. Підтвердити статус «необхідних ліків»*, і забезпечити всім пацієнтам, що потребують цього лікування, доступу до терапії в достатніх для клінічної ефективності дозах.

  1. Прийняти у країнах Європи відповідну процедуру забезпечення усіх пацієнтів імуноглобуліном людини нормальним, що базується на фактичних потребах та реалізувати стратегію поставок імуноглобуліну усім пацієнтам, що його постійно потребують, у випадку недостатньої кількості препарату.

  1. Зробити доступним для пацієнтів всі відомі методи введення імуноглобуліну.

  1. Звернути увагу на те, що процеси виробництва препаратів імуноглобуліну людини нормального різняться між собою, та може впливати на технічні параметри і клінічні характеристики.

  1. Розширити можливості Оцінки Медичних Технологій (ОМТ) при використанні препаратів імуноглобуліну людини нормального шляхом створення реєстрів пацієнтів з різними захворюваннями. **

  1. Сприяти проведенню досліджень щодо використання імуноглобуліну людини нормального, для лікування вторинних імунодефіцитів.

  1. Гарантувати фармаконагляд за побічними ефектами і небажаними явищами, пов'язаними з використанням препаратів імуноглобуліну людини нормального.

КОНВЕНЦІЯ про розробку Європейської фармакопеї


Страсбург, 22 липня 1964 року


Текст із поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу до Конвенції про розробку Європейської фармакопеї (ETS № 134), який набрав чинності 1 листопада 1992 року.

{Про приєднання до Конвенції див. Закон № 5441-VI від 16.10.2012}


European Treaty Series/50


Офіційний перекладУряди Королівства Бельгія, Італійської Республіки, Великого Герцогства Люксембург, Королівства Нідерландів, Федеративної Республіки Німеччина, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Французької Республіки та Швейцарської Конфедерації;


Читати далi...Україна набула статусу повноправного члена Європейської Фармакопейної Комісії з правом голосу

з 20 листопада 2012р. Україна набула статусу повноправного члена Європейської Фармакопейної Комісії з правом голосу. Цим самим наша держава приєднується до Конвенції про розробки Європейської Фармакопеї.


Європейська Фармакопейна Комісія складається з 38 представників країн-учасниць. Ратифікація Україною цієї Конвенції свідчить про прагнення української держави взяти участь у розвитку європейських стандартів якості лікарських засобів та зміцненні співпраці з європейськими країнами у галузі лікарських засобів та охорони здоров'я з метою обміну знаннями та досвідом для поліпшення суспільної охорони здоров'я.


Конвенція має на меті поступовий розвиток Фармакопеї у Європі, яка є спільною для всіх держав-членів і визначає єдиний набір характеристик та методів випробувань − офіційних стандартів, що діють на території цих країн для активних субстанцій та допоміжних речовин, використовуваних у лікарських засобах.

Iнформацію взято з ресурсу: www.vz.kiev.ua


Ви можете поділитися цією інформацією з друзями в соц мережах

Copyright© 2016 | Компания Аz-Design