Потребують допомоги

Адвокація


Порядок отримання довідки МСЕК і визначення групи інвалідності

Первинні (вроджені) імунодефіцити - є рідкісними вродженими розладами розвитку та дозрівання імунної системи, результатом чого є підвищена чутливість до інфекцій. Всі ПІД є рідкісними генетичними захворюваннями, що потребують постійної специфічної обв'язкової терапії. Молоді люди які живуть з ПІД, переходячи в дорослий вік, стикаються з труднощами присвоєння групи інвалідності. Інформація, що нижче подається допоможе Вам уникнути непорозумінь при проходженні медико-соціальної експертизи.

     Документом, що засвідчує групу інвалідності та ступінь втрати працездатності є Довідка медико-соціальної експертної комісії. Довідка потрібна для отримання соціальних виплат, встановлених законом для осіб з інвалідністю або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності. Медико-соціальну експертизу проводять медико-соціальні експертні комісії (далі – МСЕК).

Положення про медико-соціальну експертизу.

21.01.2015 року Кабінет міністрів України затвердив Постанову  №10 Перелiк анатомiчних дефектiв, iнших необоротних порушень функцiй органiв i систем органiзму, станiв та захворювань, за яких вiдповiдна група iнвалiдностi встановлюється без зазначення строку повторного огляду.


МСЕК визначають:

- ступінь обмеження життєдіяльності осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, потребу в сторонньому нагляді, догляді або допомозі, реабілітації, реабілітаційний потенціал, групу інвалідності, причину і час її настання, професію, з якою пов’язане ушкодження здоров’я, а також ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) працівників, які одержали ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням ними трудових обов’язків;

- потребу інвалідів у забезпеченні їх технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення на підставі медичних показань і протипоказань, а також з урахуванням соціальних критеріїв;

- потребу інвалідів, із стійкою втратою працездатності в медичній та соціальній допомозі, в тому числі в додатковому харчуванні, ліках, спеціальному медичному, постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі, побутовому обслуговуванні, протезуванні, санаторно-курортному лікуванні, придбанні спеціальних засобів пересування;


- медичні показання на право одержання інвалідами спеціального автотранспорту


- повторно оглядає осіб, які оскаржили рішення обласних, міських комісій, перевіряє якість розроблених ними індивідуальних програм реабілітації, здійснює контроль за повнотою і якістю виконання програми;

 

Конкретний перелік документів, які необхідно подати для проходження медико-соціальної експертизи, слід з’ясовувати у МСЕК заздалегідь.

Після проходження МСЕК інвалід, або особа, стосовно якої встановлено факт втрати професійної працездатності отримує  довідку МСЕК та індивідуальну програму реабілітації.

 

У довідці МСЕК зазначаються відмості :

 

- ступінь (у відсотках) втрати працездатності;

- встановлену групу інвалідності;

- причинний зв’язок інвалідності або втрати працездатності

 

У разі незгоди з рішенням МСЕК хворий, або особа з інвалідністю має право подати протягом місяця після одержання висновку комісії (висновок комісії відображенний у довідці) письмову заяву до:

  1) обласної, центральних міських комісій

  2) комісії, в якій він проходив огляд,

  3) відповідного управління охорони здоров’я (управління охорони здоров’я міста, управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації).

 

МСЕК, що проводила огляд, або управління охорони здоров’я надсилає у триденний строк після надходження відповідного запиту всі наявні документи на розгляд обласної, центральної міської комісії, яка протягом місяця з дня подання зазначених документів проводить повторний огляд заявника і ухвалює відповідне рішення.

Рішення обласної, центральної міської комісії може бути оскаржене до МОЗ України.

Рішення комісії може бути оскаржене у суді в установленому законодавством порядку. У разі судового оскарження необхідно звертатись до місцевого загального суду (районний, міський, районний у місті, міськрайонний суд) із позовом до МСЕК.

 

Важливо :

  • Під час проходження Ви маєте право ставити членам комісії запитання і вимагати надання роз’яснень з питань, пов’язаних із встановленням інвалідності, визначення ступеня втрати працездатності, порядком, умовами та критеріями встановлення інвалідності.
  • Ви маєте право стежити за ходом проведення Вашого огляду, робити нотатки та записи за необхідності.

Ви можете поділитися цією інформацією з друзями в соц мережах

Copyright© 2016 | Компания Аz-Design